Over Black Belt Inspiration

In 2016 heb ik (Oscar van Es) Black Belt Inspiration opgericht. Black Belt Inspiration is een consultancybureau op het gebied van Lean Six Sigma. De reden om Black Belt Inspiration op te richten was dat er veel mensen opgeleid worden in Lean Six Sigma, maar dat het in de praktijk lastig blijkt om Lean Six Sigma echt van de grond te krijgen en te verankeren binnen organisaties. Met mijn ervaring kan ik organisaties daarbij helpen. En natuurlijk kan ik als Black Belt zelf ook verbetertrajecten leiden of Green Belts begeleiden. Verder beschik ik over een uitgebreid netwerk, zodat organisaties van elkaar kunnen leren.

Ik beschik over jarenlange consultancy ervaring in binnen- en buitenland. Rode draad in mijn werkervaring is communicatie, organisatie-inrichting, HRM, projectmanagement en changemanagement. Deze ervaring heb ik opgedaan bij de Provincie Zuid-Holland, de Rijksoverheid, Achmea en Frontline Consultants (United Kingdom). Ik ben medeoprichter en coördinator van het Lean Six Sigma Netwerk Rijksoverheid, waarbij alle ministeries zijn aangesloten. Een inspirerend netwerk dat nog steeds groeit.

Mijn Black Belt opleiding heb ik afgerond bij de The Lean Six Sigma Company. Met als praktijkopdracht het optimaliseren van het proces ‘beantwoorden Kamervragen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)’. Het was mooi om te zien dat Lean Six Sigma niet alleen waardevol is in een productieomgeving, maar ook in een politiek gevoelige omgeving. Na deze praktijkopdracht ben ik bij het Ministerie van Economische Zaken gaan werken, als Black Belt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar heb ik diverse verbetertrajecten begeleid en ongeveer tien Green Belts gecoached bij het toepassen van Lean Six Sigma in de praktijk. Meestal ging het om het verkorten van doorlooptijden.

In 2017 heb ik, namens The Lean Six Sigma Company, de gemeente Rotterdam geholpen met het optimaliseren van hun processen. Het betrof processen van de afdeling Burgerzaken die gedigitaliseerd gingen worden. Voordat het systeem ingericht werd, wilde de gemeente Rotterdam eerst de processen optimaliseren.

Mijn kracht zit in het analyseren en oplossen van organisatorische vraagstukken en problemen. Dit in nauwe samenwerking met medewerkers en management, vanuit de ambities van organisaties. Ik ga uit van de feiten, probeer tot de kern van zaken door te dringen en durf kritische en, als het moet, confronterende vragen te stellen. Lean Six Sigma is dan ook een benadering die bij mij past. Presteren staat voorop, maar plezier in het werk is minstens zo belangrijk.

Black Belt Inspiration is gevestigd in Voorschoten en heeft de beschikking over een inspirerende trainings- en vergaderlocatie in het centrum van Venray: business centrum ‘t Klooster.

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel: 67084397.

Oscar Klooster1

Terug naar homepage